Avis Legal

Identificació:

El elniu.svc.cat forma part del domini www.svc.cat i per tant es propietat del Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

CIF:P0826200H

CP:08295

TELF:936930611

Contacte al Delegat de Protecció de Dades

 

Condicions dùs:

Usuaris: L'accès i utilització d'aquest llloc web elniu.svc.cat atribueix la condició de usuari registrat, i accpeta els pressents condicions dùs:

Us del lloc web: La Url del lloc web empra l'acces public als articles, informació i imatges anonimitzades.

La zona de Usuaris Registrats, nomes es visible i accesible als usuaris que acceptin les condicions d'us. Les imatges i la informació dels articles de aquesta secció han sigut obtingudes sota la accpetació i el consentiment dels Pares i tutorls legals dels menors.

Els usuaris registrats es comprometen a fer un ús adequat dels continguts del blog elniu.svc.cat, no pugent ser empleats per:

(i) Incorrer en activitats ilícites, ilegals o contraries a la bona fe i al ordre públic.

(ii)Difuncir continguts o propaganda de caràcter racista, xenofog, pornogràfic-ilegal, de apologia al terrorisme o atentador contra els drets humans. (iii)Provocar danys en els sistemes físics i lògics a elniu.svc.cat als seus proveedors o de terceres persones, introduir o difundir en la xarxa virus informàtics o cualsevol dels altres sistemes fisics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.

(iv) Intentar accedir, i en el seu cas, accedir a les comptes de correu electrònic de altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Consultar Politica de Seguretat.